Bài viết trong danh mục: Du lịch Đà Lạt

Du lịch Đà Lạt

  Địa danh Đà Lạt được bắt nguồn từ chữ Đạ Lạch, tên gọi của con suối Cam Ly. Khởi nguồn từ huyện Lạc Dương, dòng suối Cam Ly chảy qua khu vực Đà Lạt theo hướng bắc –.
Xem chi tiết
Showing reslut 1 to 10 from 103