Bài viết trong danh mục: Du lịch Đà Nẵng

Một thoáng lịch sử chiến tranh Đà Nẵng năm xưa.

Đà Nẵng giờ đây đã là một điểm du lịch vô cùng thú vị của Việt Nam. Song, sẽ có bao nhiêu người biết về những cuộc chiến đấu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam với quân đội.
Xem chi tiết
Showing reslut 1 to 10 from 103