Phương thức thanh toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Olela Travel hiện đang sử dụng 2 hình thức thanh toán: Trực tiếp và Chuyển khoản

Hình thức Trực tiếp
Quý khách hàng có thể thanh toán tiền mặt cho nhân sự mà mình đang giao dịch và nhận lại “Biên lai” xác nhận thanh toán. Biên lai này sẽ là cơ sở xác minh tình trạng thanh toán của quý khách.

Hình thức Chuyển khoản
Quý khách hàng có thể chuyển khoản cho Olela Travel qua các tài khoản sau:

 1. Ngân hàng Vietcombank
  Công ty Cổ phần OLELA Quốc tế
  TK: 0711 000 282257
  Vietcombank chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội.
 2. Ngân hàng Techcombank
  Công ty Cổ phần OLELA Quốc tế
  TK: 1902 7500 766669
  Techcombank chi nhánh Văn Quán – Q. Hà Đông – Hà Nội

(Bút toán mà Quý khách đã giao dịch với Olela Travel sẽ là cơ sở xác minh tình trạng thanh toán)