Quyền riêng tư

NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Olela Travel sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê những thông tin cá nhân của bạn đến bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ phi bạn cho phép hoặc được yêu cầu theo luật định.

Nếu bạn cho rằng thông tin về bạn mà Olela Travel đang nắm giữ có phần nào không chính xác hoặc chưa đầy đủ, xin vui lòng gửi thông báo bằng văn bản hoặc email cho Olela Travel càng sớm càng tốt theo địa chỉ ở chân trang. Olela Travel sẽ hiệu chỉnh ngay mọi thông tin chưa chính xác.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Olela Travel cam kết rằng những thông tin của bạn được bảo mật. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Olela Travel, Olela Travel đã thực hiện và sử dụng các hệ thống và quy trình quản lý phù hợp.

Hơn thế nữa, Olela Travel cũng đã thực hiện và sử dụng các quy trình bảo mật và những hạn chế vật chất và kỹ thuật đối với việc truy cập và sử dụng những thông tin cá nhân. Chỉ những nhân viên được ủy nhiệm mới được phép truy cập những thông tin cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của họ đối với các dịch vụ của Olela Travel.

CÁC ĐƯỜNG LINK

Các website hoặc email của Olela Travel có thể có các đường link với các website khác. Khi bạn click vào các đường link này có nghĩa là bạn đã truy cập vào một website khác. Vì thế cho nên Olela Travel không thể chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư đối với bất cứ thông tin nào mà bạn đã cung cấp trong khi truy cập các website khác và các website ấy không chịu sự điều chỉnh theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn nên đọc kỹ và xem xét Chính sách về Quyền riêng tư của họ bởi vị các chính sách về Quyền riêng tư của họ có thể khác so với chính sách của Olela Travel.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ & CÁC COOKIE

Olela Travel có quyền thay đổi cách mà Olela Travel sử dụng các cookie và cách mà Olela Travel thu thập, truyền tải và xử lý những thông tin cá nhân của người sử dụng mà Olela Travel cho là cần thiết. Do đó, chính sách này có thể được sửa đổi để phản ánh những thay đổi mới nhất. Có thể bạn không cho là nó giống nhau và bạn đồng ý kiểm lại chính sách này mỗi lần bạn truy cập vào trang web để xem những thay đổi. Việc bạn sử dụng thường xuyên website này chứng tỏ rằng bạn chấp thuận các điều khoản của Chính sách về Quyền riêng tư hoặc mọi sửa đổi của Olela Travel.